ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara:
Att förvalta fast och lös egendom, som genom gåva, köp, nyttjanderättstillstånd eller på annat sätt ställes till stiftelsens disposition.

Att förvalta de kontanta medel som i form av frivilliga bidrag tillförts stiftelsen. Allt i enlighet med de direktiv som i varje enskilt fall utfärdats av respektive givare.

Att låta stiftelsens fasta och lösa egendom nyttjas av de frivilliga försvarsorganisationerna inom Fagersta kommun för övnings- och förläggningsändamål.

Att efter erforderliga avsättningar för underhåll och nyanläggningar fördela det överskott, som kan uppstå i stiftelsen mellan de frivilliga försvarsorganistionerna som ingår i stiftelsen.

Att då särskilda omständigheter så kräver, eller utan nackdel för de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet, kan efter styrelsebeslut, stiftelsens egendom upplåtas för annan verksamhet av social eller ideell karaktär än vad som sagts ovan. Till exempel evakuering av barn vid krigl, folkbildningsverksamhet eller liknande.

Att genom informations- och rekryteringskampanjer stödja de frivilliga försvarsorganisationerna vid anskaffandet av personal till försvarsmakten.

Att tillsammans eller enskilt med de frivilliga försvarsorganisationerna och försvarsmakten genomföra kurser, övningar och avtalsutbildning för personal till försvarsmakten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västanfors Hemvärnsgård
Organisationsnummer:879000-0874
Adress:
  • Bo Junggren
  • Björsbo, 23
  • 777 93 Söderbärke
Telefonnummer:0733600516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS