ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att åt sjuksköterskor, vilka tjänstgjort i Göteborg antingen vid sjukhus eller som privatsköterskor, men till följd av ålderdom eller sjukdom oförmögna att med sitt kall fortfara och i behov av hjälp, samt genom välförhållande gjort sig därav förtjänta, lämna antingen årlig livstidspension eller tillfälligt understöd och dels att, när tillgångarna sådant medgiva, lämna bidrag åt yngre i Göteborg tjänstgörande sjuksköterskor för att sätta dem i tillfälle att, genom förhöjning av egna insättningar i någon offentlig livränteanstalt, bereda sig en ökad livränta på äldre dagar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Sjuksköterskors Pensions- och understödsfond
Organisationsnummer:857204-8117
Adress:
  • Ingvar Frid
  • RÃ¥gvägen 8
  • 448 36 Floda
Telefonnummer:0702-452018
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS