ÄNDAMÅL

För samfonden skall gällaatt utdelningen skall användas till förmån för elever vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott, – stipendium för fortsatt utbildning,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,eller- förvärv av material m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värnamo kommuns grundskolas donationsfond
Organisationsnummer:802480-1410
Adress:
  • Värnamo kommun
  • Stadshuset
  • 331 83 Värnamo
Telefonnummer:0370-377 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:147 407 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS