ÄNDAMÅL

Stiftelsens fonds avkastning – sedan hela den belastande skatten frånräknats – ska främja sång- och musikverksamheten vid Frimurarlogerna i Karlstad genom att disponeras för följande ändamål: 1. Inköp av samt underhåll av noter och sångböcker samt tekniska hjälpmedel. 2. Bestridande av måltidskostnader för sång- och musikutövande bröder vid deras tjänstgöring vid logesammanträden och vid andra framträdanden inom logeverksamheten. 3. Resekostnader till ledare och/eller sång- och musikutövande bröder. Härutöver får 50 000 kr av kapitalet disponeras till det ovan angivna ändamålet t.o.m. år 2016 med någorlunda jämn fördelning mellan åren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmländska Provinsiallogens Sång- och Musikfond
Organisationsnummer:874001-6350
Adress:
  • Tingvallagatan 15
  • 652 25 KARLSTAD
Telefonnummer:054-14 40 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:350 661 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS