ÄNDAMÅL

Ur den disponibla avkastningen skall erläggas kostnad för vård av grav enligt föreskrift för makarna Bengtssons donationsfond. Därvid får dock användas högst så stort belopp som svarar mot fondens del i samfondens avkastning. Den avkastning som härefter kan disponeras skall användas för att lämna stöd till behövande inom Värnamo kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värnamo kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:828000-8023
Adress:
  • Värnamo kommun
  • Stadshuset
  • 331 83 Värnamo
Telefonnummer:0370-377 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:242 342 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS