ÄNDAMÅL

Stipendiet skall efter ansökan årligen utdelas till någon i nationen inskriven studerande från Värmland eller Dalsland, vilken enligt nationens stadgar har hemortsrätt inom nationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands nations jubelstipendium 1932
Organisationsnummer:802479-6222
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS