ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja dels yrkesverksamma eller pensionerade legitimerade sjuksköterskor som fått sin grundutbildning vid Uppsala Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, Uppsala läns landstings vårdskola, Vårdhögskolan i Uppsala eller vid Uppsala universitets sjuksköterskeprogram och som är och har varit medlemmar i Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem -Alumn de senaste två åren, dels sjuksköterskestudenter under pågående grundutbildning vid Uppsala universitets sjuksköterskeprogram. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsens avkastning används dels till ekonomiskt bidrag till pensionerade och yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som är i behov därav, dels till stipendier till yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som ägnar sig åt forskning, specialisering eller annan fortbildning inom sitt yrkesområde, dels till ekonomiskt bidrag till sjuksköterskestudenter som är i behov därav, och dels till stipendier till sjuksköterskestudenter. Om Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem -Alumn skulle upphöra ska ändamålet fullföljas enligt ovan bortsett från kravet på medlemskap i föreningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem
Organisationsnummer:802480-2723
Adress:
  • Box 564
  • 751 22 Uppsala
Telefonnummer:072-235 89 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS