ÄNDAMÅL

Stiftelsen Unga med synnedsättning har som sitt främsta syfte att ta emot och förvalta medel som skänks genom testamente eller gåvobrev. Detta är en viktig uppgift, då det gör det möjligt för stiftelsen att genom bidrag i lämpliga former stödja organisationer som arbetar med personer som lider av synnedsättning, behövande blinda och synsvaga personer, samt blinda och synsvaga barn och ungdomar. Stiftelsen strävar efter att bidra till en bättre tillvaro för personer med synnedsättning genom att stödja verksamheter som arbetar med att förbättra deras livskvalitet och självständighet. Det kan exempelvis handla om att främja utbildning, arbete eller sociala aktiviteter för personer med synnedsättning. Stiftelsen kan också erbjuda stöd till organisationer som arbetar med vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar, vilket kan bidra till att säkerställa en god utveckling och en ljus framtid för dessa barn.
Genom att ta emot och förvalta medel som skänks genom testamente eller gåvobrev kan Stiftelsen Unga med synnedsättning fortsätta att stödja dessa verksamheter och organisationer på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta är särskilt viktigt eftersom det möjliggör för stiftelsen att bidra till att förbättra livskvaliteten för personer med synnedsättning på ett sätt som annars kanske inte skulle vara möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Unga med synnedsättning
Organisationsnummer:802482-4347
Adress:
  • Idé och Kunskapscentrum Kronoberg
  • Högsbyvägen 3B
  • 352 74 Växjö
Telefonnummer:072-030 66 78
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS