ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för och stödja främjandet av djur och dess livsvillkor, oavsett art. I Sverige såväl som globalt ska stiftelsen på olika sätt stödja och samverka med organisationer och individer – allt i syfte att förbättra livsvillkoren för djur.

Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att lämna anslag till organisationer eller individer som genom gärning, engagemang eller forskning verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och/eller artskydd och djurrättsfrågor samt för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur.

Stiftelsen ska även främja sitt ändamål genom att samverka med organisationer som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål samt genom kunskapsspridning och informationsgivning.

För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas hela stiftelsens ursprungliga kapital.

Styrelsen får besluta om viss kapitalisering av avkastningen.

Styrelsen ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för tillgodoseende av stiftelsens ändamål med beaktande av ovanstående.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Djurfonden
Organisationsnummer:802482-4313
Adress:
  • Box 92015
  • 120 06 Stockholm
Telefonnummer:072-707 26 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS