ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att:
– Främja barn och ungdomars livskvalitet upp till 22 år samt studenter upp till 26 års ålder som läser på minst halvfart (50%), särskilt de med ekonomiska svårigheter, genom att stödja deltagande i sport och fritidsaktiviteter.
– Stödja personer och organisationer som bidrar till jämlik tillgång till sport och fritidsaktiviteter för dem med ekonomiska hinder.
– Främja verksamheter inriktade på sportmanship, mindfulness och mentala träningsmetoder.
– Samarbeta med klubbar och föreningar för att identifiera unga i behov.
– Gynna barn och ungdomars psykiska välbefinnande genom fysisk aktivitet.
– Stödja utbildning och forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och mental hälsa.
– Främja insatser för de som upplever begränsad tillgång till resurser, som exempelvis under pandemier.
– Fungera som ett stöd för barn och ungdomar i Sverige och vid behov internationellt.
– Samverka med andra stiftelser nationellt och internationellt.
– Dela ut stipendier och driva egna projekt, inklusive byggprojekt som lokala organisationer sedan kan förvalta.
– Stiftelsen kan i framtiden efter anmälan till Länsstyrelsen, själv i egen regi bedriva näringsverksamhet eller i egna dotterbolag.
– Om ekonomiska medel tillåter, stödja internationella välfärdsinitiativ för barn.
– Stiftelsen kan också överväga affärsinitiativ i framtiden.
– Stiftelsen är partipolitisk och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Better Days Foundation
Organisationsnummer:802482-4354
Adress:
  • Agavägen 24
  • 18139 Lidingö
Telefonnummer:073-9203388
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS