ÄNDAMÅL

Avkastningen av aktieinnehavet ska disponeras av Rädda Barnen i sin verksamhet. Därutöver får Rädda Barnen varje år avyttra högst 1/15 av det ursprungliga aktieinnehavet i minnesfonden, eller av vad som trätt i de ursprungliga aktiernas ställe, och använda intäkterna i sin verksamhet. I övrigt ska aktieinnehavet bibehållas i minnesfonden tills att samtliga aktier har avyttrats enligt ovanstående villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulla och Gösta Johanssons minnesfond
Organisationsnummer:802477-3163
Adress:
  • Rädda Barnen
  • Redovisningsenheten
  • 107 88 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6989000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS