ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på ett allmännyttigt sätt stödja på arbetsmarknaden behövande marginaliserade grupper in i entreprenörskap och småföretagande. Ssom metodik skall användas den så kallade Skånekuben, varigenom stiftelsen skall bistå med utbildning och träning för att stiftelsens destinatärer skall kunna få tillgång till:a) kunskapskapital, samtb) socialt kapital,c) finansiellt kapital via extern bankpartner eller motsvarande,med den uttalade målsättningen att stödja behövande individer för att bryta deras sociala och ekonomiska utanförskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ester
Organisationsnummer:802477-5879
Adress:
  • Box 4238
  • 20313 Malmö
Telefonnummer:0738-243939
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS