ÄNDAMÅL

Sveriges Livsmedelshandlareförbunds stiftelse ”Stickan” har till uppgift att omhändertaga de medel, som för understödsändamål tilldelas stiftelsen jämlikt 8 § i stadgarna för Stiftelsen Solstickan och utdela dessa i fall av behov till barn, sjuka och gamla enligt nedan angivna bestämmelser. Dessa stiftelses ändamål får icke ändras.

Av de medel, som stiftelsen erhåller från Stiftelsen Solstickan ska högst 85 % delas ut till till de till Sveriges Livsmedelshandlareförbund anslutna länsförbundens understödsfonder eller solstickestiftelser. Vad som återstår skall förvaltas av stiftelsen för att enligt i dessa stadgar närmare angivna grunder utdelas såsom understöd till behövande gamla och sjuka köpmän eller affärsbriträden, som äro eller varit verksamma inom speceri- och livsmedelsbranschen ävensom till efterlevande make och minderåriga barn till köpman eller affärsbriträde inom nämnda bransch.

Dessa understöd må årligen högst uppgå till det belopp, som enligt § 1 tilldelas stiftelsen från Stiftelsen Solstickan jämte å kapitalet belöpande ränta.

Med köpman förstås härvid person, som är eller varit ägare till eller aktiv delägare i detaljaffär, även om densamma drivits i aktiebolagsform.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stickan
Organisationsnummer:802003-2283
Adress:
  • SSLF
  • Regeringsgatan 60
  • 103 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-441 91 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS