ÄNDAMÅL

/./ bereda hjelp och understöd åt behöfvande qvinnor inom släkten, för hvarje år utse den eller de qvinnor, som af den upplöpande räntan å kapitalet skola komma i åtnjutande, samt i mon af hvarderas behof, bestämma huru stor andel af samma ränteafkastning bör en hvar af de utsedde tillkomma. Skulle någon tid det lyckliga förhållandet inträffa, att inom släkten icke funnes någon qvinna, som kunde anses vara i behof af understöd, lägges räntan till kapitalet; och förfares med räntan af det sålunda förökade kapitalet, när omständigheterna åter påkalla samma räntas utdelning enligt ofvan stadgade grunder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulla Huss fond
Organisationsnummer:132403-8296
Adress:
  • Gunnar Huss
  • Sjökvarnsbacken 4, lgh 1401
  • 131 71 Nacka
Telefonnummer:070-600 86 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS