ÄNDAMÅL

Avkastningen av aktieinnehavet ska disponeras av Cancerfonden i sin verksamhet. Därutöver får Cancerfonden varje år avyttra högst 1/15 av det ursprungliga aktieinnehavet i minnesfonden, eller av vad som trätt i de ursprungliga aktiernas ställe, och använda intäkterna i sin verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulla och Gösta Johanssons minnesfond
Organisationsnummer:802477-5481
Adress:
  • Cancerfonden
  • 101 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:020-595959
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS