ÄNDAMÅL

1. Vart tredje år skall den under närmaste treårsperiod influtna avkastningen med undantag av en femtedel, som skall disponeras för eventuella skatter och för kapitalets förökning, användas för att möjliggöra i Finland boende medlemmar av familjerna Thesleff och Theslöf att om förhållandena så påkallar och styrelsen för Stiernstedtska släktföreningen finner lämpligt deltaga i dess ordinarie släktmöte här i Stockholm eller på annan svensk ort. Sagda styrelser har därvid att bestämma om beloppens utanardnande. 2. Om avkastningen vid ett eller flera tillfällen icke lämpligen bör disponeras för under 1. angivet ändamål äger styrelsen använda avkastningen för ändamål som kan vara lämpligt i samband med ordinarie släktmöte, exempelvis subvention av svenska medlemmars resor och uppehälle eller subventionering av viss festlighet. Även för ändamål, som angivits i denna punkt, skall gälla att utbetalning i princip skall ägar rum endast vart tredje år och efter i punkt 1. angiven reservering för ökning av kapitalet och för eventuella skatter och andra kostnader i samband med fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulf och Margareta Stiernstedts fond
Organisationsnummer:802003-2291
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS