ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall delas ut till förmån för eleverna vid Torsås kommuns grundskolor som – belöning eller uppmuntranåt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, – förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsås skolors samfond
Organisationsnummer:802479-4193
Adress:
  • Torsås kommun
  • Box 503
  • 385 25 Torsås
Telefonnummer:0486-48100, 0486-33148
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:214 383 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS