ÄNDAMÅL

Af den årliga räntan bör halfva beloppet tilldelas ordföranden i Sångsällskapet såsom stipendium. Den återstående hälften af räntan fördelas så, att fyra femtedelar däraf af Sångsällskapets kassaförvaltare årligen lyftas till inköp af musikalier m.m. för Sällskapets räkning och den sista femtedelen innehålles till kapitalets förökande. Av den årliga räntan härpå bör halva beloppet tilldelas dirigenten i musikkapellet såsom stipendium. Den återstående hälften af räntan fördelas så, att fyra femtedelar därav av musikkapelletes kassaförvaltare årligen lyftas till inköp av musikalier m.m. för kapellets räkning och den sista femtedelen innehålles till kapitalets förökande. Av den årliga räntan skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden skall fördelas lika mellan sångsällskapets ordförande och sekreterare. I övrigt gälla bestämmelserna enligt gåvobrevet av den 27 april 1917.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tre Bröders stipendiefond
Organisationsnummer:802479-1579
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-20 61 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:68 764 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS