ÄNDAMÅL

Av fondens medel skall till ovannämnda Edith Andersson årligen utbetalas ett belopp å fyratusen (4.000:-) kronor. Efter Edith Anderssons död skall – under förutsättning att fondens kapital uppgår till etthundratusen kronor – varje år utdelas stipendium till en man eller kvinna, som efter studentexamen vid läroanstalt i Norrköping ämnar för sin yrkesutbildning idka studier i utländska språk vid universitet eller högskola och som genom studier i utlandet vill förkovra sig i språklig lärdom, men saknar medel härtill. För att komma i åtnjutande av stipendiet skall vederbörande genom intyg av läroanstaltens kollegium styrka sig på grund av under skoltiden ådagalagda framstående kunskaper i utländska språk äga rika förutsättningar för fortsatt studium härav för sitt tilltänkta yrke. Under förutsättning att stipendiaten kan förete intyg från vederbörande lärare vid universitetet eller högskola om fruktbärande och framgångsrika språkstudier, må stipendiet tilldelas denne under en tid av ytterligare ett eller två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thyra och James von Leesens stipendiefond för studier i utländska språk
Organisationsnummer:802479-0886
Adress:
  • Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 Norrköping
Telefonnummer:011-241000
E-post:norrkoping@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:346 103 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS