ÄNDAMÅL

I syfte att minska utanförskap och segregation skall stiftelsens stödja och främja entreprenörer, eller entreprenörsledda bolag, som genom att utveckla sin verksamhet skapar arbetstillfällen inom Stockholmsregionen. Stiftelsen kan även verka för ökad sysselsättning genom att stödja arbetsgivare och arbetssökande i rekryteringsprocessen, tex. i genomförandet av olika rekryteringsaktiviteter. Stiftelsen kan verka för sitt ändamål direkt och indirekt. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål utan vinstintresse för enskild. Stiftelsen äger rätt att inom ramen för Stiftelsens ändamål, – direkt eller indirekt bedriva näringsverksamhet, – bilda, äga och driva bolag och andra juridiska personer, självt eller tillsammans med andra, samt att förvärva, avyttra och belåna fast egendom. Stiftelsens tillgångar utgörs av bundet och fritt kapital. bundet kapital utgörs av det grundkapital som tillställts Stiftelsen vid dess bildande. Fritt kapital utgörs av avkastningen på tillgångarna, samt forskningsanslag bidrag, gåvor och donationer som Stiftelsen erhållit efter bildandet. Stiftelsens ändamål skall främjas med fritt kapital, det bundna kapitalet och avkastningen. Så stor del av det bundna kapitalet må dock ej utdelas så att det bundna kapitalet understiger 100 000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tillväxt Stockholm
Organisationsnummer:802480-6187
Adress:
  • Box 55720
  • 114 83 Stockholm
Telefonnummer:46709244263
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS