ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja fostran och utbildning av elever som utbildas till blivande stridspiloter inom det svenska flygvapnet, genom att årligen utdela stipendium. För det fall utbildningen av svenska stridspiloter upphör att ges i Sverige skall stipendier utdelas till svenskar som för Sveriges räkning utbildas till stridspiloter i utlandet. Stiftelsen skall bestå under en period om 10-15 år efter dess bildande, styrelsen äger därvid rätt att bestämma vilken tidsperiod som den finner lämpligast för stiftelsen att bestå. För stiftelsens ändamål skall tagas i anspråk såväl avkastning som kapital. I början av varje kalenderår skall styrelsen bestämma för innevarande år tillgänligt stipendiebelopp, varvid skall eftersträvas att stipendiebeloppet skall vara lika stort under vart och ett av stiftelsens 10-15 verksamhetsår, enligt annuitetsmodell. 10-15 år efter stiftelsens bildande skall stiftelsens kapital således vara förbrukat för stiftelsens ändamål och stiftelsen därmed upplösas. Det för varje år tillgänliga stipendiebeloppet skall utdelas till en (1) elev bland de som utexamineras, man eller kvinna, som uppvisat bästa totalresultat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thomas Anderssons minnesfond
Organisationsnummer:802481-0502
Adress:
  • Flygstaben
  • Uppsala garnison
  • 751 27 Uppsala
Telefonnummer:0706-18 75 99
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS