ÄNDAMÅL

Främja fritidsverksamheten bland ungdom, i första hand genom att stödja och uppmuntra amatörbyggen av segelbåtar av trä.Av den årliga avkastningen av fonden skall minst fem procent tilläggas kapitalet. Det, som sålunda icke fonderas, skall tilldelas ungdom inom SXK eller organ inom föreningen för i första hand utförande av respektive ordnande och ledande av sådana båtbyggen, som här avses, och i andra hand tillkomst och skötsel av segelbåtar i trä, anknutna till utbildning av ungdom. Undantagsvis kan även äldre, flerårig SXK-medlem tilldelas sådant bidrag. Avkastning som inte utnyttjas inom tre år, skall tilläggas kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tore Herlins Fond
Organisationsnummer:802004-0252
Adress:
  • Box 1189
  • 131 27 Nacka Strand
Telefonnummer:08-4482880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS