ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att; a) främja medicinsk- och humanitär hjälp, såsom genom att lämna bidrag till politiskt och religiöst obunden hjälporganisation, som arbetar i olika krissituationer, exempelvis i samband med naturkatastrofer och epidemier, bistår med hälso- och sjukvård och verkar för tillgång till kvalitativa mediciner och behandlingsmetoder i områden där så behövs samt på annat sätt verkar för att rädda liv och lindra nöd i dessa områden. I första hand ska den internationella hjälporganisationen Läkare utan Gränser gynnas såsom anslagsmottagare. b) utge stipendier till lovande musikstuderande vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH), eller den organisationen som kan komma att ersätta KMH, för att främja deras fortsatta musikaliska förkovran samt c) främja det kulturella området porslinsmålning. Ändamålet kan främjas exempelvis genom att utge stipendier eller genom att stödja verksamhet som tillhandahåller utbildning inom området. Utdelning för ovan angivna ändamål ska beslutas och utbetalas av förvaltaren med följande hänsynstaganden. Av de årligen beviljade anslagen ska minst femtio procent avse ändamålet under § 1 a ovan. Vidare ska som riktlinje tjugofem procent av de årligen beviljade anslagen avse ändamålet under § 1b och tjugofem procent ändamålet under § 1 c ovan. Finns under visst år ej behov av att dela ut tjugofem procent till ändamål under § 1b respektive c bör ändamålet under § 1a gynnas ytterligare. Det är således inte avsikten att ändamål under § 1 b eller c ska främjas med mer än tjugofem procent vardera. Utdelning för ändamålen under § 1 b och c ovan bör ske efter ansökningsförfarande. Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan verksamhet. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till Minne av Märta och Runo Ahlqvist
Organisationsnummer:802502-7197
Adress:
  • Handelsbanken
  • Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS