ÄNDAMÅL

Räntan utdelas till personer i behövande omständigheter av så kallade bättre klassen, som är födda i Stockholm och inte under 30 år gamla, bland dessa bör företrädesvis ihågkommas de som är blinda och efter dem de som är i sina händer förlamade och förvridna, så att de med arbete sig icke kunna försörja. 300 riksdaler 1859 årligen, utbetalas den 14 februari och den 6 augusti.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tidmarks och Sundins Pensionsfond
Organisationsnummer:802425-2234
Adress:
  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
  • Högalidsgatan 26-28
  • 117 30  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-720 89 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS