ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakliga ändamål att starta och bedriva ett kunskaps och kompetenscenter riktat till personer som arbetar med hjärnskadade och funktionshindrade barn, ungdomar samt vuxna.
Verksamheten avser förstärka befintlig svensk habilitering och rehabilitering.
Kunskapscentret uppbyggs med specialpedagogisk kompetens samt tvärvetenskapligt integrerade träningsmetoder.
Stiftelsen skall stödja framtagandet och tillämpa träningsmetoder som främjar hjärnans utveckling inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Kunskapscentret avser skapa förutsättningar till utveckling inom vården, skolan och omsorgen genom samarbete i ett anpassat bemötande samt förhållningssätt till den dolda problematiken.

Ett mål är att utifrån kunskapsområde barnneuropsykiatri skapa en gemensamhetsplattform för bemötande samt förhållningssätt till barn med hjärnskador och särskilda behov. Anpassa kunskaper och pedagogiska insatser till individuell dold problematik i en förebyggande och optimalt utvecklande miljö i samverkan med övriga insatser i samhället. I andra hand medverka till finansieringen av den enskildes utbildning, habilitering eller rehabilitering inom stiftelsens verksamhet.

Anslag skall sökas på det sätt styrelsen beslutar.

Stiftelsen har en långsiktig målsättning att bygga upp och driva en interaktiv samt dynamisk databas som har till uppgift att skapa en mötesplats för dem som arbetar med hjärnskadade utifrån ett omsorgspedagogiskt perspektiv. Syftet är att utvärdera olika pedagogiska träningsinsatsers betydelse.
En gemenskapshetsplattform i kunskap skapas för samverkan mellan föräldrar, assistenter, resurspersonal på förskola/skola, terapeuter, huvudmän och ansvariga beslutsfattare över områdesgränserna i kommuner och landsting.
Avsikten är att förstärka kunskapen och kompetensen hos den som bemöter samt förhåller sig till de hjärnskadade och den dolda problematiken.

Databasen sprider kunskap och information till dem som vill och har behov av anpassningar till den dolda problematiken.
ISNC kommer att driva projekt för att bestyrka olika insatsers betydelse.
Stiftelsens ändamål skall fulgöras med medel som generas via avtal med sponsorer från näringslivet, insamling, donationer, gåvor, testamente, medlemsavgifter och bidrag från övriga intressanter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Svenskt Neurosensoriskt Center
Organisationsnummer:802405-3020
Adress:
  • Sköndalsvägen 89, 1 tr.
  • 128 66  SKÖNDAL
Telefonnummer:08-605 25 75
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS