ÄNDAMÅL

Pehr Muhrén har i testamente donerat en summa pengar till grundkapital till pensionsfond för lärare vid Gefle Stads Borgareskola. Kammarrätten har beslutat om permutation den 27 april 1981. Beslutet har följande lydelse: Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till fondkapitalet. Avkastningen får användas som bidrag till lärare vid kommunens hörstadie- och gymnasieskolor för studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pensionsfonden
Organisationsnummer:885000-8700
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 317 988 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS