ÄNDAMÅL

Att främja global hållbar utveckling. Genom att förmedla kunskap om resursförsörjning samt effektiva avfallskretslopp skapa förutsättningar för urbanisering och utveckling i harmoni med ekosystemet. Stiftelsen skall även ha till ändamål att kommersialisera produkter och tjänster avseende hållbar utveckling för avfallshantering, miljövård, resursförsörjning och energi för människor, företag, resurser och därmed förenlig verksamhet nationellt och internationellt, samt aktivt främja undervisning och vetenskaplig forskning inom hållbar utveckling som berör avfallshantering, miljövård, resursförsörjning och energi för människor, företag, resurser och därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen ämnar även att samverka med andra nationella och internationella stiftelser. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag: 1. Stödja företag, individer och institutioner avseende utbildning inom områden som är närliggande till stiftelsens ändamål och med speciellt fokus på de individer som verkar i Nordvästra Skåne. 2. För högre forskning inom dessa områden speciellt kopplad till försöksverksamhet som bedrivs i Nordvästra Skåne. 3. Stödja ett årligen återkommande pris avseende entreprenörskap inom avfallshantering eller effektiva kretslopp i Nordvästra Skåne. 4. Stödja med ekonomiskt bidrag till internationella studenter som ämnar inhämta kunskap om resursförsörjning, t.ex den 2-åriga utbildningen vid Lunds Universitet. 5. Såsom pris för väl meriterad banbrytande utvecklingsmetoder som likaså berör här nämnda ämnesområden i eller utom Sverige. 6. Till enskilda personers utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör avfallshantering, miljövård,resursförsörjning och energi. 7. Stödja Stiftelsens dotterbolag ekonomiskt så att Stiftelsen ändamål lättare kan uppfyllas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The NOWaste Foundation
Organisationsnummer:802481-1898
Adress:
  • Engberg
  • Roskildevägen 27 E
  • 217 46 Malmö
Telefonnummer:733434319
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS