ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med inriktning främst mot följande fyra globala mål som fastställts inom ramen för FN :s Agenda 2030 för hållbar utveckling: 1) Rent vatten och sanitet för alla, 2) Hållbar energi för alla, 3) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt 4) Hållbara städer och samhällen. Detta ska ske genom att stiftelsen ska lämna bidrag stöd, lån eller investeringar till svenska eller utländska enskilda, universitet, högskolor, organisationer eller företag verksamma inom forskning, utbildning och innovation med inriktning mot dessa fyra globala mål. Såväl stiftelsekapital som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Polar Structure Initiative Foundation
Organisationsnummer:802481-7804
Adress:
  • Vault Investment Partners
  • Box 16038
  • 103 21 Stockholm
Telefonnummer:0705-746431
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS