ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja inre hälsa, mångfald och inkludering samt demokratiska fri- och rättigheter. Ändamålen kan främjas direkt eller indirekt genom egen verksamhet såsom opinionsbildning och kunskapsutveckling, genom verksamhet i dotterbolag eller genom utdelning av medel till personer eller organisationer som adresserar frågor inom ändamålen. Styrelsen avgör vilket av ändamålen och på vilket sätt dessa från tid till annan ska främjas. Såväl avkastning som kapital får användas för ändamålet. Stiftelsens verksamhet ska dock bedrivas utifrån principen att det ska finnas finansiering för 20 verksamhetsår. Om styrelsen anser att stiftelsen har ett tillräckligt kapital och förutsättningar för att kunna främja ändamålen på ett ändamålsenligt sätt får styrelsen besluta att stiftelsens verksamhet ska fortsätta. Styrelsen ska med viss regelbundenhet ompröva beslutet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Inner Foundation
Organisationsnummer:802481-9834
Adress:
  • Aboutvalue Ekonomi AB
  • Nybrogatan 7
  • 114 35 Stockholm
Telefonnummer:070-956 52 21
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS