ÄNDAMÅL

Stiftelsen har tillkommit för att förvalta och fördela de medel som bl.a. inflyter genom Hungerprojektet. Stiftelsens målsättning är att främja ett världsomfattande åtagande att stoppa kronisk hunger inom detta århundrade. Särskild uppmärksamhet skall ägnas världssvältfrågor i samband med barns och ungdoms fostran och utbildning. Verksamheten har nära anknytning till fredsarbetet. Inom denna ram har stiftelsen till ändamål att lämna understöd till utbildning genom information och projektverksamhet, stödja hjälpverksamhet bland behövande samt att främja vetenskaplig forskning, Styrelsen kan vid skilda tillfällen upprätta särskilda arbetsplaner respektive programförklaringar vilka specificerar den aktuella verksamhetens inriktning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Hunger Project Sverige
Organisationsnummer:802010-8315
Adress:
  • Thurne Teknik
  • Lugnets Allé 1
  • 12033 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7353673
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS