ÄNDAMÅL

Inkomsterna av skogsförsäljningen skall användas till underhåll även nybyggnad av Lekvattnets vårdhem samt kostnader för vård av intagna personer. Ovanstående inkomster får användas till vård eller dylikt åt gamla och sjuka, som vistas i sina hem. Om vårdhemmet av någon anledning ej skulle bestå, skall inkomsterna fördelas till sjuka och gamla inom Lekvattnets församling.
Av ovanstående donation får inga tillgångar eller medel användas till något ändamål utanför Lekvattnets församlings gränser, som fanns vid undertecknande av detta testamente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Perssons donation
Organisationsnummer:874000-5338
Adress:
  • Mats Mattsson
  • Vittjärn 18
  • 685 91 TORSBY
Telefonnummer:0560-50059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS