ÄNDAMÅL

Stipendier för eftergymnasiala studier och resestipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiefonden
Organisationsnummer:825002-8266
Adress:
  • Bengt Stridh
  • Murkelgatan 25
  • 603 70 Norrköping
Telefonnummer:072-2341096
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:595 251 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Att ge ekonomiskt bidrag till yrkesutbildning eller studier. Bidrag skall lämnas i första hand till barn till Gustaf Wasa-bröder, i andra hand till barnbarn till Gustaf Wasa-bröder och i sista hand till Gustaf Wasa-bröder. Vid utdelning av bidrag skall hänsyn tas till vederbörandes målsättning och flit samt behov av bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiefonden
Organisationsnummer:802002-1336
Adress:
  • Odd Fellowlogen Gustaf Vasa
  • Västra Trädgårdsgatan 11 A
  • 111 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4114347
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Att ekonomiskt stödja logemedlemmars barn eller barnbarn som önska genomgå studier där andra bidrag ej kan påräknas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiefonden
Organisationsnummer:857501-0684
Adress:
  • Odd Fellow Logen 69 Lennart Torstenson
  • Vasagatan 9
  • 411 24 GÖTEBORG
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:464 766 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS