ÄNDAMÅL

Bostadsstiftelsen Haganäs har till ändamål att utan vinstsyfte tillhandahålla lokaler och inventarier för bedrivande av sjukvård och undervisning genom läkande behandling av förståndshandikappade ungdomar och vuxna genom främst socialterapeutisk verksamhet som grundar sig på den av Rudolf Steiner i antroposofin utarbetade människosynen samt ekonomiskt stödja dessa verksamheter genom gåvor och på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bostadsstiftelsen Haganäs
Organisationsnummer:815600-8974
Adress:
  • Haganäs 1 E
  • 15395 JÄRNA
Telefonnummer:08-55152177
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS