ÄNDAMÅL

Efter vår död skall vårt hemman Åsan no 1 om 2 tunnland skatte (med undantag af den odlade jorden som ligger intill Skutetorpet af Kloxåsen no 3 den här undantagna jorden skall tillhöra nämda torp) tillfalla Näs socken eller komun såsom en för all framtid stående donation under namn Syskonen Månssons i Åsan Minne och förvaltas af en å komunalstämman vald direkton bestående af 3ne ledamöter hvarpå en för hvart år efter tur och ordning afgår 1:a och andra året genom lottning. Socknen får ej afhända sig hemmanet eller använda det till fattiggård och föreskriva vi som orubbligt vilkor att hemmanet skall väl underhållas och särskilt dess ståndskog ej sköflas utan så vårdas att afkastningsförmågan ej förminskas. Af inkomsterna från hemmanet bildas en fond hvars ränteafkastning användas för komunala ändamål. Enligt af direktionen för hvarhe år uppgjort förslag som sedan underställes komunalstämma prövning och godkännande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Månssons i Åsan minne
Organisationsnummer:893200-1871
Adress:
  • Bykontoret i Lit
  • Sockenvägen 5
  • 836 31 Lit
Telefonnummer:0642-510 90
E-post:victoria.hallberg@bykontoret-lit.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 271 536 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS