ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet, skall användas dels för underhåll av den i Kungl. Maj:ts förenämnda beslut angivna kyrkobyggnaden kvarteret Skorpionen tomt nr 1 och därtill hörande ungdomslokaler jämte med fondmedel bekostad inredning samt till bestridande av andra sedvanliga fastighetsomkostnader, dels och för upprätthållande av verksamheten inom kyrkobygganden och ungdomslokalerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Beskowska Fonden
Organisationsnummer:802405-2543
Adress:
  • EFS i Mittsverige
  • Luntmakargatan 84
  • 113 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08–441 85 20
E-post:mittsverige@efs.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS