ÄNDAMÅL

Stiftelsen – som tillkommit för att handha förvaltningen av Allmänna barnbördshusets fonder och Allmänna barnbördshusets Mödrahems fonder – har till ändamål att förvalta stiftelsens egendom och tillse att avkastningen av donationsfonderna används dels till forskning om graviditeten, förlossningen och neonatalperioden inom verksamhetsområdena gynekologi och obstetrik, pediatrik, anestesiologi och socialpsykologi med främsta målsättning att förebygga förlossningsskador på mor och barn dels för bdrag för behövande föräldrar/förälder eller annan person som vårdar barn, varvid handikappade mödrar eller mödrar med handikappade barn äger företräde dels för bidrag till åtgärder som främjar integrering i samhället av handikappade barn och ungdomar samt dels vad avser jubileumsfondens kapital och avkastning – för bidrag till åtgärder som främjar minnet av Allmänna barnbördshuset.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Allmänna barnbördshusets Minnesfond
Organisationsnummer:802006-9442
Adress:
  • Fiskartorpsvägen 15 E
  • 114 33 STOCKHOLM
E-post:info@allmannabb.se
Ansökningstid:1 januari — 31 mars
Kontaktperson:Carina Cronsioe
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS