ÄNDAMÅL

Ändamålet är dels att lämna understöd åt förbundsmedlem samt efterlevande till förbundsmedlem, som styrker att de är i behov av ekonomisk hjälp för sitt uppehälle dels att täcka eller bidraga till täckande av Sveriges Veterinärförbunds kostnader förmedlemmars kollektiva försäkringsskydd. För vissa i understödsfonden ingående donationer gäller de bestämmelser om understöd som särskilt föreskrivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Veterinärförbunds understödsfond allmänna del
Organisationsnummer:802406-1643
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 10392 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6790600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS