ÄNDAMÅL

Ändamålet är att äga och förvalta en genom särskild donation förvärvad fastighet för att på förmånliga villkor tillhandahålla bostad jämte måltidsinackordering för bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor, (viss personal i statens och kommunenes tjänst, kontorsanställda o.a. därmed jämställda) och må särskilt tillses, att sålunda beredes ett av trevnad och god anda präglat hem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alma Detthows Stiftelse
Organisationsnummer:802000-6634
Adress:
  • AB RÃ¥dstornet
  • Kungstensgatan 38
  • 11359 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54566090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS