ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får av Chefen för Ostkustens marinkommando användas till behövande personal som tjänstgör vid eller som tidigare tjänstgjort vid Ostkustens marinkommando (MKO) och till behövande efterlevande till sådan personal. Vid beslut om utdelning skall företräde ges till personal, eller efterlevande till personal, som tjänstgör inom flottan vid Ostkustens marinkommando eller som tjänstgjort vid Ostkusten örlogsbas eller vid f d Skeppsholms församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skeppsholms Församlingssamfond för behövande
Organisationsnummer:802404-3450
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-7887500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS