ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte främja tillväxten av kultur och näringsliv på Västra Orust. Vidare skall stiftelsen verka för att speciellt ungdomar får den stimulans och utbildning de behöver för att möta framtidens krav på kompetens och erfarenhet. Verksamhetens inriktning skall vara att bedriva skolverksamhet på gymnasial nivå och i former som ger ungdomar kompetens och erfarenhet inom områdena maritim teknologi, navigation och sjösportliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Prolific Sällskapet (SSPS)
Organisationsnummer:855900-6658
Adress:
  • Michael Relfsson
  • Kallefors 302
  • 473 97 Henån
Telefonnummer:070-5366037
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 103 957 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS