ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utge praktiskt och ekonomiskt stöd till behövande med anknytning till transportnäringen eller andra verksamheter. Verksamheten ska bedrivas i en anda av social och facklig solidaritet runt om i världen. Bidrag ska i första hand delas ut av avkastningen på stiftelsens medel- utöver skälig del som läggs till kapitalet – samt av erhållna gåvor och bidrag. Med avkastning menas såväl löpande avkastning som realisationsvinster uppkomna vid försäljning av värdepapper. Om styrelsen bedömer att ytterligare medel än de, som stiftelsen har till sitt förfogande enligt 3 § för utdelande av bidrag, erfordras för uppfyllande av stiftelsens ändamål får även stiftelsens kapital tas i anspråk delvis eller i sin helhet. Dock får kapitalet inte förbrukas i sin helhet före utgången av år 2025.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Transportarbetareförbundets Internationella Solidaritetsfond
Organisationsnummer:802426-0815
Adress:
  • Box 714
  • 101 33 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS