ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja vetenskaplig forskning om Förintelsen i allla dess aspekter; särskilt vad gäller material och ämnen som är relevanta för eller har anknytning till Sverige. Stiftelsens ändamål ska även vara att verka för spridning av de vetenskapliga forskningsresultat avseende Förintelsen som uppnås. Stiftelsen ska tillgodose de angivna ändamålen genom att till exempel bedriva eller finansiera olika forskningsprojekt samt anordna konferenser, seminarier och workshops inom ramen för stiftelsens ändamål samt utge anslag eller stipendier till forskare och andra, svenska som utländska, som kan förväntas verka för stiftelsens ändamål. Andra särskilda anslag och bidrag får utges till såväl universitet och andra lärosäten som olika institut och organisationer i Sverige och internationellt. En särskild målsättning är att verka för samarbete med det blivande svenska muséet om Förintelsen. Stiftelsens styrelse ska alltid ha rätt att fritt utforma stiftelsens verksamhetsinriktning närmare inom ovan angivna ramar. Stiftelsens styrelse ska alltid fritt ha rätt att fördela stipendier, anslag, bidrag och understöd mellan stiftelsens olika huvudsyften, också på sådant sätt att visst enskilt år eller vissa år endast ett av huvudsyftena gynnas. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses med avkastning på stiftelsens kapital. Som avkastning anses inte bara löpande avkastning såsom ränta och utdelning utan även realiserade realisationsvinster. För angelägna satsningar kan även del av stiftelsens kapital ianspråktas efter styrelsens föregående omsorgsfulla prövning, dock ska stiftelsen alltid varaktigt som eget bundet kapital ha minst värden om en miljon kronor (SEK 1 000 000).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Institutet för Förintelseforskning
Organisationsnummer:802481-9016
Adress:
  • Judisk kultur i Sverige
  • Jakobsgatan 27 C
  • 111 52 Stockholm
Telefonnummer:46708990014
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS