ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål dels att ge understöd till behövande frimurare och deras anhöriga och dels att ge understöd till andra behövande. Av den årliga avkastningen ska minst 10% föras till kapitalet. Avkastning, som icke användes, ska lägga till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Frimurarordens samfond för välgörande ändamål
Organisationsnummer:802405-2766
Adress:
  • Svenska Frimurareorden, Drätseldirektorium
  • Nybrokajen 7, 2 tr
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-463 37 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS