ÄNDAMÅL

Gåvan skall bilda en fond benämnd Svea Perssons Donationsfond i vilken innestående medel skall förvaltas enligt gåvotagarens bestämmande på det sätt som ger bästa avkastningen. Avkastningen av i fonden ingående medel skall användas av gåvotagaren för smyckning och underhåll av Fjälkestads kyrka och kyrkogård. För samma ändamål äger gåvotagaren utnyttja viss del av gåvans kapitalbelopp, dock endast till så stor del att vad som återstår uppgår till minst hälften av gåvobeloppet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svea Perssons donationsfond
Organisationsnummer:838201-9811
Adress:
  • Nosaby församling
  • Nosabyvägen 246
  • 291 47 Kristianstad
Telefonnummer:044-190970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 835 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS