ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan minst en tiondel av del årliga avkastningen lagts tillkapitalet, bekosta ett hederspris – om möjligt i silver – benämnt Stuteriveterinär Lennart Olssons Minnespris. Detta pris skall årligen utdelas vid den premiering (avelsvärdering) som äger rum under någon av sommarmånaderna på Flyinge. I den händelse deltagarantalet är lågt och kvalitén på deltagande individer av domarkommittén ej anses uppfylla minikraven, behöver priset ej utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stuteriveterinär Lennart Olssons minnesfond
Organisationsnummer:802479-1066
Adress:
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-476 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS