ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är enligt urkundshandlingen att sedan 10% av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstoden med 1/4 vardera fördelas mellan Maria, Gustav Adolfs, Raus och Filborna församlingar för utdelning före jul till barnfamiljer i respektive församlingar efter förslag av diakonitjänstemän.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Jultomtarnes donation
Organisationsnummer:843002-6958
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:42189161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:213 068 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS