ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall disponeras för premier och stipendier att delas ut årligen. Premium utdelas till talangfulla och ambitiösa musikstuderande barn och ungdomar bosatta i Svanskogs och Långseruds församlingar och som är elever vid Musikskolan i Säffle. Stipendium kan efter ansökan tilldelas musikstuderande för studier i samband med t ex musikkurser eller spelmansstämmor. Högsta åldersgräns för erhållande av premium eller stipendium är 19 år. Kollegiet vid musikskolan i Säffle utser stipendiat och/eller elev som skall erhålla premium. Utdelning ur fonden skall ske en gång per år. Ansökan om stipendium skall kungöras genom annons i lokaltidningen och ansökningshandlingar skall vara musikskolan tillhanda senast 31 mars årligen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svanskogs orkesterförenings premiefond för musikstuderande från Svanskogs och Långseruds församlingar
Organisationsnummer:802480-3358
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 637 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS