ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall användas sålunda. 1. Till vården av våra och våra föräldrars och systrars gravar. 2. Att bereda pensionärerna på Svanskogs vårdhem någon uppmuntran vid julen eller annan lämplig tid. Efter 30 år om Svanskog finner så lämpligt kan ju vården av gravarna upphöra och räntan delas lika emellan vårdhemmet och till premier inom folkskolan i Svanskog.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Svenzons fond
Organisationsnummer:802480-3432
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS