ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, användas till kyrklig social verksamhet bland behövande äldre och sjuka eller i andra hand, andra behövande inom församlingen. Ändamålet ändrat enligt Kammarkollegiebeslut 2021-04-21, Stiftelsens medel skall efter beslut av kyrkorådet användas till kyrklig social verksamhet bland behövande äldre eller sjuka eller, i andra hand, andra behövande inom församlingen. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sunne församlings sociala samfond
Organisationsnummer:802480-8795
Adress:
  • Sunne pastorat
  • Box 128
  • 686 23 SUNNE
Telefonnummer:0565-68 85 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:313 149 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS