ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning må användas till något ändamål, som bidrager till stadens förskönande i parker, å allmänna platser eller annorstädes i fria naturen. Om den årliga räntan ej förbrukats ett visst år, kan den givetvis vara innestående för att sedan användas något kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stadsfiskal Bertil Svidéns donationsfond
Organisationsnummer:877100-4358
Adress:
  • Nora kommun
  • Tingshuset
  • 713 80 NORA
Telefonnummer:0587-810 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:52 161 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS